Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επιβατικό μας κοινό, ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν αλλαγές στο κόστος των εισιτηρίων, σύμφωνα με την 384209/15-12-2023 (ΦΕΚ 7141/Β/2023) και Οικ. 1988/22-01-2024 (ΑΔΑ: 906Η7ΛΞ-ΞΝΝ).

NOTICE

 We would like to inform our passengers that in the coming days there will be changes in the cost of the tickets.