Μπορείτε να κατεβάσετε τον Ισολογισμό της εταιρίας μας για το 2012 από εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Ισολογισμό της εταιρίας μας για το 2013 από εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Ισολογισμό της εταιρίας μας για το 2014 από εδώ