ΚΤΕΛ - ΚΩ Α.Ε.  

Κλεοπάτρας 7, Κως 
Τηλ: 22420 - 22292 - Φαξ: 22420 - 20263 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Website: www.ktel-kos.gr |Facebook


  

Γενικό Πρόγραμμα Δρομολογίων
ΙΣΧΥΕΙ από: 13/10/2019

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ

ΚΩ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΕΩΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΠΛΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ

ΧΩΡΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΕΩΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ


Από ΚΩ για ΖΙΑ

07:00

 


2,10 €


Από ZIA για ΚΩ

07:30

 

11:00 

 

11:30

 

13:00

 

13:30

 

 

 

15:50

 

   

 

 
   

 

 

 

 Από ΚΩ για ΤΙΓΚΑΚΙ

 

 

09:00

9:00

             

 

 

 

2,10 €

 

 Από ΤΙΓΚΑΚΙ για ΚΩ

 

08:10

 

10:00

10:00 

09:25

09:25 

11:00

11:00

10:25 

10:25

13:00

13:00 

11:25 

11:25

14:00

13:25

13:25

15:00

15:00 

14:25

16:00

16:00 

15:25

15:25 

17:00 

17:00 

16:25

16:25

18:00 

18:00

17:25

17:25

19:30

19:30 

18:25

18:25

21:00 

21:00 

19:55 

19:55

22:00 

22:00 

21:25

 

 

 

22:25

21:25

 

 

 

22:25 

   

 

 Από ΚΩ για ΜΑΡΜΑΡΙ

 

 

 


 

 2,10 €

 

Από ΜΑΡΜΑΡΙ για ΚΩ

   

 

 

09:00 

09:00

08:00 

 

10:00 

10:00 

09:25

09:25

11:00 

11:00

10:25 

10:25

13:00

13:00

11:25

11:25

14:00

13:25

13:25 

15:00 

15:00

14:25

16:00 

16:00 

15:25

15:25 

17:00 

17:00 

16:25 

16:25

18:00

18:00

17:25

17:25 

19:30

19:30

18:25

18:25 

21:00 

21:00 

19:55 

19:55 

22:00

22:00 

21:25 

21:25 

 

 

22:25 

 22:25

 

 

   Από ΚΩ για ΠΥΛΙ

07:00

07:00


2,10 €

 

Από ΠΥΛΙ για ΚΩ

07:30

07:30

10:00

 

10:20

-

13:00

13:00

13:20

13:20

15:00

-

15:20

 

 


Από ΚΩ για ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ

08:00 

 3,20 € 

Από ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ για ΚΩ 

08:00

08:00 

09:00

09:00 

09:40 

 

10:30

 

10:10 

10:10 

13:00

13:00 

10:40 

10:40 

14:30 

 

11:40

 

16:30 

17:00 

12:10

 

18:40 

 

13:30 

 

21:00 

 

15:40 

16:15 

 

 

17:30

 

 

 

18:40

 

   

20:00 

 

Από ΚΩ για ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ

09:00 

 09:00

3,20 €

Από ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ για ΚΩ

07:55

07:55

13:00

13:00

15:35

16:15 

21:00

17:00

 

 

Από ΚΩ για ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ

08:00 

 
3,50 €

        


Από ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ για ΚΩ

07:50 

07:50

09:00

09:00 

09:50

09:50

10:30 

 

11:20 

 

13:00

13:00

15:30

16:00

14:30 

 

17:15

 

16:30 

17:00 

 

 

18:40 

 

19:40 

 

21:00 

 

 

 

 

 

   

 
Από ΚΩ για ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ-ΚΕΦΑΛΟ

09:00 

 09:00

 

4,80 €

 
Από ΚΕΦΑΛΟ-ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ για ΚΩ

07:30

07:30

10:30 

10:00 

10:00 

13:00

13:00

11:30 

14:30 

 

15:00

15:45 

16:30 

17:00 

18:00

 

21:00

 

 

 

 

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

Αγοράζετε Πάντα το Εισιτήριο Μέσα στο Λεωφορείο.