ΚΤΕΛ - ΚΩ Α.Ε.  

Κλεοπάτρας 7, Κως 
Τηλ: 22420 - 22292 - Φαξ: 22420 - 20263 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Website: www.ktel-kos.gr


  

Γενικό Πρόγραμμα Δρομολογίων
ΙΣΧΥΕΙ από: 16/04/2019

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ

ΚΩ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΕΩΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 ΣΑΒΒΑΤΟ/ΚΥΡΙΑΚΟ- ΑΡΓΙΕΣ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΠΛΗΣ ΔΙΔΡΟΜΗΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ

ΧΩΡΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΕΩΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ/ΚΥΡΙΑΚΟ-

ΑΡΓΙΕΣ


Από ΚΩ για ΖΙΑ

07:00

-


2,10 €


Από ZIA για ΚΩ

07:30

-

 

 

-

13:00

13:30

-

 

-

 

-

   

 

 
   

 

 

 

 Από ΚΩ για ΤΙΓΚΑΚΙ

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ

16/04/2019

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 

 ΚΥΡΙΑΚΗ

             

 

 

 

2,10 €

 

 Από ΤΙΓΚΑΚΙ για ΚΩ

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ

16/04/2019

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΕΩΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

 

 

 

 

10:00 

10:00 

10:25 

 10:25

13:00 

13:00 

13:25 

  13:25 

17:00 

17:00 

17:25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Από ΚΩ για ΜΑΡΜΑΡΙ

ισχύει από 16/04/2019

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΕΩΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 


 

 2,10 €

 

Από ΜΑΡΜΑΡΙ για ΚΩ

    ισχύει από

   16/04/2019

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΕΩΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

 

 

 

 

10:00 

10:00 

10:25

10:25 

13:00 

13:00 

13:25 

13:25 

17:00 

17:00 

17:25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

-

ΑΡΓΙΕΣ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΕΩΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 

-ΑΡΓΙΕΣΑπό ΚΩ για ΠΥΛΙ

07:00

07:00


2,10 €

 

Από ΠΥΛΙ για ΚΩ

07:30

07:30

10:00

 -

10:20

-

13:00

13:00

13:30

13:25

 

-

16:10

 

 


Από ΚΩ για ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ

 

 3,20 € 

Από ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ για ΚΩ 

08:00

08:40

 

 

 

 

13:00 

13:00

 

 

20:30 

 

16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Από ΚΩ για ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ

 

 

3,20 €

Από ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ για ΚΩ

07:55

08:30

13:00

13:00 

15:50

 

20:30

-

 

 

Από ΚΩ για ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ

 

 
3,50 €

        


Από ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ για ΚΩ

07:50 

08:25 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00

13:00

15:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:30 

 

 

 

 

 

   

 
Από ΚΩ για ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ-ΚΕΦΑΛΟ

 

 

 

4,80 €

 
Από ΚΕΦΑΛΟ-ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ για ΚΩ

07:30

08:00

 

 

 

 

13:00

13:00

 

 

 

 

15:15

 

 

 

 

 

20:30 

 

 

 

 

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

Αγοράζετε Πάντα το Εισιτήριο Μέσα στο Λεωφορείο.